O udruženju

Udruženje „VIVARTE“ je dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija, u koju se udružuju muzički umetnici radi ostvarivanja i unapređenja zajedničkih i opštih ciljeva u oblasti muzike.

Ti ciljevi su:

  • organizovanje humanitarnih večeri, koncerata, predstava i drugih umetničkih manifestacija radi prikupljanja finansijskih sredstava za pomoć mladim muzičarima;
  • unapređenje muzičke kulture, muzičkog obrazovanja i muzičke pedagogije u umetnosti;
  • povećanje zastupljenosti muzičke umetnosti u obrazovnom procesu, obogaćivanje muzičkog života na svim stupnjevima obrazovanja;
  • podizanje nivoa muzičke kulture i neformalno obrazovanje i edukacija;
  • angažovanje afirmisanih i neafirmisanih umetnika u svrhu organizacije različitih edukativnih i kulturnih manifestacija.

Želja udruženja “Vivarte” je i medjusobna saradnja, razmena i razvijanje iskustava sa drugim domaćim i stranim organizacijama i pojedincima, a sve u svrhu proučavanja, razmatranja i rešavanja pitanja koja su od opšteg i zajedničkog interesa za unapređenje muzičke umetnosti.

Afirmacija muzike kroz različite vidove kulture i edukacije. Promovisanje individualnosti, kreativnosti, originalnosti, slobode izražavanja i multikulturalnosti su od vitalnog znacaja za naše udruženje. Sve se to odnosi i na uključivanje dece i mladih i pružanje prilike za njihovo kreativno i umetničko izražavanje u svrhu promovisanja njihovih ideja i dela. Ovim putem udruženje “Vivarte” se angažuje i na otkrivanju i afirmaciji mladih muzičkih talenata radeći na obezbeđenju uslova za njihovo dalje školovanje i usavršavanje.

Udruženje zastupa interese muzičkih umetnika u skladu sa načelima uzajamnosti, solidarnosti, poštovanja i zajedništva.

Viva l'arte / Živela umetnost!